REALIZUJEMY PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W FIRMIE ATRIUM”.

REALIZUJEMY PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W FIRMIE ATRIUM”.

ROZBUDOWUJEMY SIĘ DLA WAS - POWSTAJE CENTRUM BADAWCZE ATRIUM - wersja zwykła strony

ATRIUM CENTRUM PLOTEROWE  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie ATRIUM”

Celem projektu jest zakup i wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E – pozwalających na bieżące monitorowanie procesu produkcji w firmie.

Pozwolą one zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane u Wnioskodawcy: marketing i sprzedaż, produkcję i gospodarkę
materiałową, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie.

Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: - zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.

Całkowity koszt projektu: 796 600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 397 503,40 PLN