Powstaje Centrum Badawcze Atrium!

Powstaje Centrum Badawcze Atrium!

Powstające Centrum R&D

W wyniku realizacji agendy badawczej powstaną dwa nowe, innowacyjne produkty, które będą produkowane z wykorzystaniem posiadanego parku maszynowego i infrastruktury, w szczególności linii produkcyjnej i hali, w której się ona znajduje. 

Celem projektu jest budowa jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego. Podczas realizacji projektu nowopowstałe Centrum zostanie wyposażone w sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych, w wyniku których mają powstać dwa innowacyjne produkty: materiał typu easy banner, który umożliwia zadruk w wielu technologiach druku, a dodatkowo będzie bezpieczny dla środowiska dzięki temu, że nie będzie zawierał rozpuszczalników organicznych; kleje typu PSA, w których poprawione zostanąich właściwości fizykochemiczne (siłę adhezji), dzięki czemu będą mogły być stosowane na wielu typach powierchni. Oba wspomniane produkty nie były dotychczas stosowane ani dostępne na polskim rynku. Badania przewidziane w ramach projektu będą realizowane w powstałym Centrum B+R, a niektóre z nich będą zlecane wybranej jednostce naukowej - Uniwersytetowi Opolskiem. W celu nawiązania współpracy został podpisany list intencyjny.

Rozbudowujemy się dla Was - Powstaje Centrum Badawcze Atrium. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Najnowsze zdjęcia Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Centrum Badawczo-Rozwojowego - zdjęcie w dzień

Centrum Badawczo-Rozwojowego - zdjęcie nocą

Zdjęcia z budowy

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Wizualizacja Centrum Badawczo-Rozwojowego

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego