Atrium pomaga w uzyskaniu dotacji na inwestycje

Atrium pomaga w uzyskaniu dotacji na inwestycje

Atrium Centrum Ploterowe zaprasza do współpracy w zakresie pozyskania dotacji na inwestycje. Dotacje w formie zwolnienia od podatku dochodowego CIT/PIT dostępne na terenie całej Polski i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Na co? Wsparcie na realizację nowej inwestycji polegającej na:

  • budowie nowego zakładu lub
  • rozbudowie istniejącego zakładu lub dywersyfikacji produkcji = nowe/udoskonalone produkty lub
  • zmianie procesu produkcyjnego.