Systemy BIS

0 reviews

Systemy stałego zasilania w atrament mają na celu minimalizację kosztów druku poprzez możliwość stosowania atramentów dolewanych z butli jak też tańszych atramentów alternatywnych.

Zalety systemów stałego zasialania:

  • obniżenie rzeczywistych kosztów druku
  • wzrost wydajności
  • produkcyjny druk bez nadzoru operatora
  • ograniczenie szkodliwych dla środowiska odpadów
  • niski koszt zakupu systemu

Podobne produkty