Runda 1 - Zdrowie

Runda 1 - Zdrowie

Chcą Państwo dbać o zdrowie swoich pracowników? Zależy Państwu na utrzymaniu przyjaznych warunków pracy w swojej firmie? Zainwestujcie w zmiany - ale na lepsze! Czy technologia latexowa będzie taką inwestycją? Pora przedstawić pierwszy argument!

Na początek zajrzyjmy do WikiPedii!

W artykule Druk lateksowy na Wikipedii, w sekcji Wady atramentów i technologii lateksowej można przeczytać o niedogodnościach tej technologii druku:

 

KARTY CHARAKTERYSTYK HP LATEX / HP STITCH

Wszystkie karty charakterystyk, m.in.: atramentów lateksowych (HP LATEX) dostępne są na specjalnej stronie producenta. Większość z nich zawiera w swoim składzie lotne związki organiczne.

P.S. Na tej samej stronie można znaleźć również karty do sublimacyjnych atramentów HP STITCH, które również zawierają Lotne Związki Organiczne.

 

Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tak wysokie wartości związków organicznych nie czynią z atramentu latexowego nic innego jak "eko-solwent" z tą różnicą, że pozostałe 60-70% to woda. Wysoka zawarość wody powoduje, że należy drukować w bardzo wysokich temperaturach, żeby ją odparować. Rzecz jasna znacznie podwyższa to koszty eksploatacyjne dla posiadacza plotera latexowego, związane z opłatami za prąd. Nie bez znaczenia dla obsługującego ploter drukarza, jest także stała emisja w jego pobliżu niemałych ilości związków organicznych podczas procesu suszenia i utrwalania wydruków latexowych w wysokiej temperaturze. Dlatego angielska instrukcja zaleca na str. 6:

30 m3 x 5 to 150 m3 na godzinę. Jest to pokaźna ilość powietrza wymagana do wymiany w pomieszczeniu. 

O fakcie, że "latex" to tylko nazwa handlowa mówi także FAQ dostawcy tej technologii:

Certyfikaty

Jakość jest hasłem przyświecającym firmie Mutoh. Wiemy, że powodzenie naszych klientów zależy od niezawodności naszych urządzeń. Jakość jest zapewniona na każdym etapie procesu produkcji poprzez certyfikowany kompleksowy system zarządzania jakością ISO 9001 oraz system zarządzania środowiskowego ISO14001. Wszystkie produkty MUTOH są zgodne z najbardziej surowymi wytycznymi UE w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy dla właścicieli i operatorów maszyn.

 

CO Z BEZPIECZEŃSTWEM?

Dystrybutor ploterów latexowych zachęca w swojej broszurze: drukuj na tanich mediach. A więc czynimy to i co uzyskujemy? Czy jesteśmy w stanie stwierdzić co dokładnie ulatnia się z takich mediów podczas druku w tak wysokich temperaturach? Czy jesteśmy w stanie ocenić na własną rękę ilość związków lotnych unoszących się w powietrzu przy tak wysokim podgrzewaniu tańszych mediów? Czy są dostępne wyniki badań nad emisją szkodliwych związków ze wszystkich dostępnych na rynku tanich materiałów?

Często tanie materiały (w każdej branży) mogą mieć szkodliwy skład, np. często tanie folie PCV zawierają rakotwóczy i zabroniony w UE Kadm. Stąd zalecenie w gwarancji producenta ploterów latexowych o konieczności umieszczenia plotera w pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niż 30 m3 oraz wymianę powietrza w nim (rekuperację) minimum 5 razy na godzinę. W zimie powoduje to dodatkowe wydatki na ogrzanie zimnego powietrza.

Przykłady badań, sprzedawanej w Polsce folii samoprzylepnej zawierającej Kadm:

 

Ploter latexowy wymaga specjalnej wentylacji - ale nie w Polsce???

Zarówno atramenty latexowe jak i atramenty Mutoh UMS są atramentami eko-solwentowymi. Wskazuje na to ich skład. W przypadku ploterów Mutoh, lotne związki organiczne ulatniają się z zadrukowanego medium w sposób stabilny i powolny. Natomiast z mediów zadrukowanych atramentem latexowym następuje nagłe ich uwolnienie w dużych ilościach, spowodowane bardzo wysoką temperaturą suszenia na grzałkach w temperaturze (ok. 100°C), dlatego zalecana jest dynamiczna wymiana powietrza (5-krotność kubatury pomieszczenia w ciągu godziny).

Angielska instrukcja:

Opinie klientów

 

CO W PRZYPADKU GDY POMIESZCZENIE NIE MA SPECJALNEJ WENTYLACJI?

(film polskiego klienta) link: https://www.facebook.com/groups/983208678405811/permalink/3213915195335137/

 

Definicja LZO

Według definicji lotne związki organiczne to takie związki, których temperatura wrzenia mieści się w zakresie 50-250°C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa). Substancja 2-pirolidon występująca w atramentach latexowych mieści się w tym zakresie: https://pl.wikipedia.org/wiki/2-Pirolidon

 

FAKT

Nie twierdzimy, że atramenty eko-solwentowe lub żywiczne nie posiadają w swoim składzie związków organicznych, jednak atramenty latexowe także je posiadają, a różnica polega na większej ilości wody w składzie atramentów latexowych.

Twierdzimy jednak, że atramenty eco lub żywiczne UMS firmy Mutoh NIE ZAWIERAJĄ szkodliwego cykloheksanolu, o czym zdają się zapominać sprzedawcy atramentów latexowych.

 

Atramenty żywiczne Mutoh UMS

Formuła innowacyjnych atramentów UMS opiera się na mieszance różnego rodzaju żywic, co przekłada się na wysoką odporność wydruków z ploterów żywicznych Mutoh ValueJet X. Idea przedstawiona jest na poniższym schemacie (górna ilustracja - tradycyjny atrament, dolna - atrament Mutoh UMS).

Nazwa "Latex" to chwyt marketingowy

To, że Latex to jedynie nazwa handlowa, a sam atrament jest zwykłym atramentem żywicznym "eko" potwierdzają dwa artykuły:

Ekologia?

FAKT: "Atrament Latexowy - skład chemiczny prawdę Ci powie"

Czy atramenty latexowe zawierają w swoim składzie związki organiczne? O ekologiczności atramentu świadczy jego skład chemiczny. Atramenty latexowe zawierają do 15% substancji o nazwie 2-pyrrolidon, który jest organicznym związkiem chemicznym. Dodatkowo atrament zawiera do 15% dioli, które są także związkami organicznymi.

Razem więc atrament latexowy może zawierać 30% Lotnych Związków Organicznych (LZO). Poniżej źródło anglojęzycznej wersji karty:

Główne cechy i zalecenia dla użytkowników z polskiej wersji karty MSDS atramentu lateksowego (z której nota bene "wyparowało" 15% dioli!):

 • stosować wyłącznie w miejscach o właściwej wentylacji
 • stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z wymaganiami

Wymienione substancje są klasyfikowane jako:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H319 - Działa drażniąco na oczy
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

W przypadku Optimizera (zobacz anglojęzyczną kartę MSDS), który może zmniejszyć temperaturę druku na niektórych mediach do 70 stopni Celsjusza, znajdziemy aż 20%  2-pyrrolidonu, także z 10% dodatkową domieszką dioli.

Zalecenia dla optimizera latexowego:

 • Nosić okulary bezpieczeństwa z osłonami bocznymi (lub gogle) w razie ryzyka rozprysków
 • Nosić odpowiednie rękawice odporne na działanie środków chemicznych
 • Nosić odpowiednią odzież odporną na działanie środków chemicznych
 • W przypadku braku odpowiedniej wentylacji nosić środki ochrony dróg oddechowych
 • Należy zapewnić urządzenia do przemywania oczu i prysznice
 • Nie wdychać mgieł/oparów
 • Nie dopuścić do kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą
 • Należy zorganizować szkolenie pracowników dotyczące właściwego użytkowania i konserwacji całego sprzętu ochrony osobistej

Linki do kart MSDS:

Nie daj się wprowadzić w błąd!

W atramentach żywicznych Mutoh UMS nie występują substancje oznaczone jako H226 oraz H315, jak to zdaje się sugerować dystrybutor ploterów latexowych. Także substancja gamma-butyrolakton, na którą powołuje się dystrybutor ploterów latexowych nie jest sklasyfikowany jako lotny związek organiczny.

Potwierdzamy, że tusze żywiczne UMS należą do grupy tuszy eko-solwentowych i zawierają w swoim składzie substancje H318 i H336. Podobnie jest z tuszami latexowymi - także zawierają substancje charakterystyczne dla ekosolwentu, które działają drażniąco lub szkodliwie:

Tusze latexowe:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyżej wymienione oznaczenia jasno pokazują, że tusze latexowe można także uznać za tusze eko-solwentowe.

Przykładowy linki do kart charakterstyki:

 

Atramenty latexowe zawierają... Lotne Związki Organiczne!

Karta charakterystyki atramentów latexowych ukrywa ważne fakty!

Czy w atramentach latexowych wystepują LZO?

Odpowiedź brzmi TAK, z tym że w polskiej karcie charakterystyki ta informacja została sprytnie ukryta pod nazwą „lotny związek chemiczny”, jednakże pozostał angielski skrót VOC – Volatile Organic Compound (w tłumaczeniu lotny związek organiczny)

Optimizer latexowy:

Atrament latexowy:

 

NOWE FAKTY

 

 

CERTYFIKAT NA WYDRUKI DO POMIESZCZEŃ

Interesuje Państwa ekologiczny druk do zastosowania wewnętrznego? Czy atramenty Latexowe są idealnym rozwiązaniem? Atramenty latexowe posiadają certyfikat ekologiczności do druku do wnętrz... o ile będą Państwo aplikować swoje prace w USA, a najlepiej w obrębie stanu California!

Certyfikat EUROFINS Póki co Polska nie mieści się Ameryce Północnej, więc jeżeli planują Państwo aplikować swoje prace w Europie trafiliście w odpowiednie miejsce! Atrament żywiczny Mutoh UMS jest jedynym atramentem posiadającym ten europejski certyfikat.

Wybierając ploter Mutoh ValueJet z ekologicznymi, certyfikowanymi atramentami Mutoh UMS, możecie Państwo drukować grafiki (np. tapety, obrazy, plakaty, oznakowanie) dla przedszkoli, szkół, szpitali, sklepów, miejsc użyteczności publicznej. Nic nie stoi na przeszkodzie abyście drukowali Państwo także wysokomarżowe grafiki dla klientów końcowych do ich mieszkań... Sami takie mamy!

Pobierz: Mutoh UMS - certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort (jęz. polski)
Pobierz: Mutoh UMS - certyfikat Eurofins Indoor Air Comfort (jęz. angielski)

 

Atramenty Mutoh certyfikowane do bezpośredniego zadruku zabawek

Atramenty Mutoh MP31 i US11 zostały przetestowane pod kątem migracji migracji określonych pierwiastków z zabawek lub ich części (normy EN71-3 2013 + A1:2014). Dokumenty te potwierdzają ich zdatność do nadruku na zabawkach, puzzlach, grach planszowych, itd.

Pobierz:
- certyfikat EN71-3 2013 + A1:2014 - migracja (j. polski, pdf)
- certyfikat EN71-3 dokument (j.polski, pdf)

 

Atramenty Mutoh z certyfikatem GreenGuard GOLD

Warto wspomnieć, że najnowszej generacji atramenty eko-solwentowe MUTOH MS41 dedykowane do drukarki Mutoh XpertJet, uzyskały certyfikat Greenguard GOLD.

       

Także, atramenty LED-UV MUTOH MS11 i US11 dedykowane do drukarek LED-UV tej marki mogą się poszczycić tym samym certyfikatem Greenguard GOLD

Wyprodukowane najnowsze atramenty Mutoh o nazwie MS41 posiadają certyfikat GreenGuard Gold, co powoduje, że są to atramenty które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w najwyższych rygorach pod względem ekologicznym i występują również w kolorach light Cyan, light Magenta i light Black, co pozwala na jeszcze dokładniejszym odwzorowaniu kolorów, jak i uzyskanie niespotykanie gładkich przejść tonalnych czyli gradientów.

Pobierz: Certyfikat Greenguards MS41 (jęz. angielski)

Pobierz: Certyfikat Greenguards US11 (jęz. angielski)

 

Nowe atramenty Latex 800: Nadal w składzie „wodnych” atramentów latex znajduje się 20-30% Lotnych Związków Organicznych (VOC).

Poniżej dokument i link.

 

 

 

Podsumowanie

Im dokładniej porównuje się w/w atramenty tym lepiej widać ich podobieństwo do eko-solwentów. A jeśli tak, to po co przepłacać za technologię latexową, prąd, głowice...

 

 

 

Biuletyn wielkoformatowy

Biuletyn wielkoformatowy Atrium i Ikonos to ogromna dawka informacji z branży druku wielkoformatowego. Trzy razy w miesiącu znajdziecie w nim Państwo ciekawe realizacje, video poradniki, ciekawostki... Nie zabraknie także sprzętowych i mediowych nowości, zaproszeń na wydarzenia czy też okazji i promocji. Życzmy owocnej lektury!