Atrium pomaga zdobyć dotacje na innowacje

Atrium pomaga zdobyć dotacje na innowacje

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Sam zakup nowej maszyny nie stanowi innowacji. Dopiero ustawienie maszyny np. w nowym ciągu technologicznym z innymi urządzeniami, musi doprowadzić do stworzenia nowej, innowacyjnej usługi/produktu, znacznie ulepszonego w porównaniu z dotychczasową produkcją – warunek bezwzględny!

* MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.
** Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.
*** Wielkość dotacji jest uzależniona od miejsca siedziby wnioskodawcy oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Poziom dofinansowania

Wielkość dotacji jest uzależniona od miejsca siedziby wnioskodawcy oraz wielkości przedsiębiorstwa:

Województwo mazowieckie

Region Mikro/Małe Średnie
Powiat warszawski zachodni 40% 30%
Miasto Warszawa (od 01.01.2018) 30% 20%
Pozostałe regiony Mazowsza 55% 45%

Pozostałe województwa

Nazwa województwa Mikro/Małe Średnie
Dolnośląskie 45% 35%
Kujawsko-Pomorskie 55% 45%
Lubelskie 70% 60%
Lubuskie 55% 45%
Łódzkie 55% 45%
Małopolskie 55% 45%
Opolskie 55% 45%
Podkarpackie 70% 60%
Podlaskie 70% 60%
Pomorskie 55% 45%
Śląskie 45% 35%
Świętokrzyskie 55% 45%
Warmińsko-Mazurskie 70% 60%
Wielkopolskie 45% 35%
Zachodniopomorskie 55% 45%

Co należy zrobić krok po kroku?

 • Ustalić wartość inwestycji: zakup środków trwałych, robót budowlanych. Należy pozyskać oferty od dostawców oraz kosztorysy robót budowlanych (jeżeli dotyczy).
 • Potwierdzić zdolność kredytową na realizację inwestycji – najlepiej w swoim banku, który powinien znajdować się na poniższej liście. Minimalny wkład własny gotówkowy 25% plus środki bieżące na podatek VAT.
  • Alior Bank SA
  • Bank BGŻ BNP Paribas SA
  • Bank Handlowy w Warszawie SA
  • Bank Millennium SA
  • Bank Ochrony Środowiska SA
  • Bank Polska Kasa Opieki SA
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
  • Santander Bank Polska SA
  • Deutsche Bank Polska SA
  • Idea Bank SA
  • ING - Bank Śląski SA
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • mBank SA
  • PKO Bank Polski SA
  • Raiffeisen Bank Polska SA
  • SGB Bank SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
  • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
  • Getin Noble Bank SA
 • Skontaktować się z nami, aby zweryfikować pomysł na inwestycję, czy się kwalifikuje do dofinansowania, a następnie ustalić harmonogram prac.
 • Opracować wniosek kredytowy do banku, a następnie po uzyskaniu promesy kredytu wniosek o dofinansowanie do BGK.
 • Maksymalny termin złożenia wniosku o dofinansowanie do BGK mija 26 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00.
 • Po uzyskaniu dofinansowania, podpisaniu umowy z BGK, firma realizuje projekt ze środków kredytu i środków własnych, a następnie po zakończeniu inwestycji otrzymuje zwrot z BGK (tzw. Premia technologiczna) na poczet spłaty kredytu komercyjnego.

Zainteresowany?

Zainteresowanych zdobyciem dotacji zachęcamy do kontaktu.